BUUT in de kerk

 

Voor preekvoorzieners

Ben je preekvoorziener en heb je nog wat zondagen te vullen in het preekrooster? Ik ben van harte bereid (en bevoegd) om in deze diensten voor te gaan. Mocht je me hiervoor willen uitnodigen, neem dan gerust contact op door te mailen (info@buut.nu) of door te bellen (06 -10292983).

 

Voor andere vieringen

Soms zijn er belangrijke levensgebeurtenissen die je niet zomaar voorbij kan laten gaan: er zijn momenten om te vieren en soms ook om te rouwen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe geef je vorm aan wat je voelt en op welke manier kan je zorgen dat het een onuitwisbaar en versterkend moment in je leven wordt? Ik help je graag bij de voorbereiding en de uitvoering van een viering of gedenking. We kunnen een samenkomst opzetten, leiden en inhoudelijk vullen in lijn met jouw wensen en ideeën.

 

Misschien dat jij dit wel herkent: dat je wel zoiets zou willen, maar je bent geen lid (meer) van een kerk, of je wilt het niet op de manier zoals ze het in jouw kerk doen. Waar kan je dan terecht?

BUUT kan dan, samen met jou, vorm geven aan je trouw- of rouwbijeenkomsten. Of misschien heb je een andere reden voor een ritueel. Bij BUUT is er veel ervaring in het organiseren van dit soort gelegenheden.