BUUT in relatie

 

Bij BUUT geloven we dat je niet bedoeld bent om alleen te leven. Je leeft eigenlijk altijd in een groep: je gezin, je team, je klas … Nu is alleen leven niet te doen, maar samen leven gaat ook niet vanzelf. Dit kan je keihard tegenkomen in de kleinste groep: je relatie.

Je had gedacht, gehoopt of gewild dat het je meeste veilige plek zou worden, maar je komt tot de ontdekking dat je je ook hier eenzaam kan voelen. Of onbegrepen, machteloos en gefrustreerd.

Wat is er aan de hand met ons? En wat kunnen we doen om onze relatie (weer) een plek van liefdevolle steun voor elkaar te laten zijn?

Bij BUUT willen we samen met jullie een antwoord zoeken op die vragen. Daarvoor maken we gebruik van Emotionally Focused Therapy.

 

Heb je een vraag of overweeg je om samen in gesprek te gaan, met steun van BUUT, mail dan gerust naar info@BUUT.nu